Въпроси

Всички участници в конкурса имат право да зададат своите въпроси към Възложителя до 09.12. 2011 г. Отговорите на въпросите ще бъдат качвани поетапно на сайта на конкурса.

 

1. Въпроси относно правилата на конкурса:

1.1. Как точно се регистрирате?
– Регистрирани сте от момента, в който преведете таксата на банковата сметка, указана тук. Документът, който удостоверява плащането и попълненият въпросник трябва да бъдат изпратени заедно с вашия проект.

1.2. Ще получите ли повече документи след като платите и се регистрирате?
– Не, всичката документация, нужна за проектиране, можете да свалите безплатно оттук.

1.3. Трябва ли да имате опит в проектирането на метростанции, за да участвате в конкурса?
– Не, такова условие не е поставено към участниците.

1.4. Конкурсът отворен ли е за студенти?
– Не, студенти не могат да участват самостоятелно без да са в екипа на пълноправен архитект.

1.5. Трябва ли да сте членове на Камарата на архитектите в България, за да участвате в конкурса?
– Условието е, поне един член на екипа (водещият архитект) да бъде пълноправен член на съответната професионална архитектурна организацията в страната, от която идва.

1.6. Трябва ли въпросникът да бъде попълнен на български? Коя версия на въпросникът трябва да бъде попълнена?
– Въпросникът може да бъде попълнен на български или английски. Важно е да се попълни БЪЛГАРСКАТА версия. Това е изискване от закона и не можем да го предотвратим. Английската версия на документа е предоставена единствено за да знаете какво попълвате и подписвате.

1.7. Откъде получавате шестцифрения код (мото)?
– Измисляте го сами.

1.8. Има ли проблем, ако потвърждението за плащане на таксата за регистрация не е на български?
– Не, няма.

1.9. Откъде да вземете двете декларации, изиквани в програмата?
– Декларациите са събрани заедно с въпросника в един документ за улеснение. Не трябва да пишете и подписвате нови!

1.10. Може ли проектите ви да съдържат повече от изискваните материали?
– Не, изискването за анонимност разрешава да се предадат единствено материалите, които са изисквани.

1.11. Ако пратите проекта си в 16ч на 9 декември и той пристигне в 18ч на 12 декември, ще бъде ли приет?
– Тъй като журито започва на 13 декември, да, ще бъде приет, но ако пристигне в София не по-късно от 12 декември.

1.12. Можете ли да ползвате милиметър като метрична единица?
– Да, можете. Изискването е адресирано към архитекти, ползващи имперски мерки.

1.13. Eдин архитект може ли да участва в повече от един колектив за конкурса?
– Може. Това не е възможно единствено в случай, че е единствения архитект с пълна проектантска правоспособност в състава и на двата колектива и играе ролята на водещ архитект на колективите.

1.14. Трябва ли да включвате описанието на проекта п панелите А1? Ако не, какъв трябва да е формата на текстовия материал? Възможно ли е да включвате изображения и планове между текстовия материал?
– Текстът трябва да е на формат А4. Моля включете само изискваните материали (текста върху анонимни страници с мото)

2. Въпроси относно заданието:

2.1. Защо надземното ниво над метростанцията се различава на градоустройствения план и на идейния проект-подложка? Кое е вярно?
– Градоустройственият план е верен! Идейният проект е правен в съответствие със стар градоустройствен план.

2.2. Можете ли да променяте позицията на изходите от дадените на градоустройствения план?
– Да, можете да поставите изходите където решите. Единственото условие е да не навлизате с подземна или надземна конструкция в частните имоти (маркирани с розово на плана).

2.3. Можете ли с проектното си предложение на ниво входен вестибюл да излизате от контурите на идейния проект?
– Да, можете. Единственото условие отново е да не навлизате с подземна или надземна конструкция в частните имоти (маркирани с розово на плана).

2.4. Трябва ли да проектирате нивото на перона (след като не е щрихован на чертежите)?
– Да, трябва да представите решение за интериора като стриктно спазвате изискванията от т2.1. от Заданието. А именно да не променяте контур, нива, ескалатори, перони и т.н.

2.5. Имат ли значение дадените в Заданието квадратури за проекта?
– Не, те са само ориентировъчни за обема на работа и не се изисква да ги изпълнявате.

2.6. Можете ли да местите ескалаторите между нивото на перона и на входния вестибюл?
– Не, задължително е ескалаторите да останат на същото място.

2.7. Можете ли да местите стълбището между нивото на перона и входния вестибюл и да добавяте друго?
– Да, можете да го местите и добавяте ново като стриктно спазвате условията от т2.1. от Заданието.

2.8. Има ли план за разширяване на двете пешеходни зони над топлопроводите, ортогонални на ул. Обиколна?
– Не, засега или поне не в рамките на този градоустройствен план.

2.9. Нужни ли са тоалетни за пътници?
– Такива не се изискват по задание, но можете да ги проектирате, ако решите.

2.10. Какви помещения са КПС и репартитор?
– Това се технически помещения,които трябва да позиционирате където решите на този етаж.

2.11. Можете ли да променяте броя на колоните на пероните?
– Да, можете.

2.12. Каква е височината на съществуващите и новите сгради?
– На градоустройствения план можете да видите височината на всяка сграда – индикиран е брой на етажите. Например всички сгради около станция 20 са с височина 4 и 5 етажа. Един етаж е 3м висок.

2.13. Възможно ли е да се предвидят конструктивни елементи (колони) в зоната между двата коловоза, които да олекотят конструкцията на улицата в зоната над метростаницята? Поставяне на колони там ще доведе до разширяване на габарита на станцията – допустимо ли е това?
– Не, поставянето на колони между коловозите би разместило позицията на коловозите, а това не е допустимо по задание. Релсовият път е вече проектиран за всички метростанции и не подлежи на промяна.

2.14. Каква е минималната светла височина на нивото на пероните (от кота готов под перон до долен ръб плоча на горното ниво)? Възможно ли е да се променят нивата, заложени в идейния проект, който е представен?
– Трябва да спазвате абсолютно дадените по идеен проект нива в зоната на пероните.

2.15. Каква е точната позиция на топлопроводите? На разрезите се виждат два обекта от 1,4м и 1,0м диаметър. Това ли са тръбите и ако да, защо са само две?
– Моля, считайте за валидни тръбите, дадени ви на чертежите.

2.16. Задължително ли е съществуването на улицата над метростанцията или можете да предложите отворен площад над стацията, където коли не се допускат?
– Пътят трябва да остане достъпен за коли.

2.17. Трябва ли да приемате сградите от градоустройствения план за заварена ситуация?
– Да.

Продължаваме да обработваме вашите въпроси. Моля, следете тази страница за повече информация.

CC | All imagery remains property of their rightful owners.  facebook | twitter